Jak wygląda nauka języka dziś?

W nabyciu umiejętności językowych a następnie w ich szlifowaniu, jak w każdej dziedzinie, w której dąży się do polepszenia swoich kompetencji, niezbędna jest praktyka. Na naukę języka składa się wiele elementów, nad którymi student języka pracuje. Są to głównie pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, nauka gramatyki i słownictwa oraz oczywiście mówienie. W zależności od celu nauki, czy jest to przygotowanie do egzaminu, czy do teraźniejszej lub przyszłej pracy, czy do wyjazdu zagranicznego, czy też po prostu do swobodnego porozumiewania się, nacisk może być kładziony na różne umiejętności i różny rodzaj słownictwa. Jednak niezależnie od celu uczący się języka może dążyć do osiągnięcia płynności językowej, w czym pomocne zdaje się być kompleksowe podejście do procesu edukacji, angażujące wszystkie rodzaje elementów wymienionych wyżej.

Nowoczesne metody nauki

W dobie Internetu i szybkiego przepływu informacji, pojawiają się alternatywne metody nauki wobec tradycyjnej nauki z książek lub z lekcji w klasie.

Obecnie każdy użytkownik telefonu i Internetu może z łatwością pobrać darmowe aplikacje, które będą mu przypominać o regularnej nauce języka i będą na wyciągnięcie ręki w jakimkolwiek miejscu przebywania np. w kolejce do lekarza, w kawiarni, w autobusie. Aplikacje często oferują naukę w formie rekreacyjnej, dzięki czemu użytkownik niejako bawiąc się i grając, nabywa odpowiednią wiedzę. Czy takiej metodzie można odmówić skuteczności?

Konwersacje w j. angielskim kluczem do sukcesu

Myśląc o skojarzeniach z językiem pojawia się w głowie słowo rozmowa. Tak, język służy do komunikowania się i chcąc rozmawiać należy posługiwać się tym samym kodem językowym. Jak w łatwy i skuteczny sposób poprawić komunikację w języku obcym? Wydaje się, że nic nie zastąpi rozmowy z native speakerem lub osobą, która płynnie posługuje się danym językiem. Na przykładzie języka angielskiego, który w dzisiejszym świecie jest przyswajany już na etapie wieku przedszkolnego, a nawet czasem wcześniej, jeśli rodzice wychowują dziecko od niemowlęcia w trybie bilingwalnym, istnieje na rynku językowym wiele opcji dołączania do konwersacji językowych. Takie konwersacje w j. angielskim mogą być oferowane przez szkoły językowe, indywidualnych nauczycieli, native speakerów bądź osoby mówiące po angielsku i tworzące nieformalne grupy w celu rozmawiania, poprawy umiejętności oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Taka forma nauki jest dobrym sposobem na poprawienie umiejętności komunikacyjnych w danym języku i z pewnością sprzyja kontaktom interpersonalnym oraz wzajemnym poznawaniu siebie i swoich kultur.